Cùng nghe những lời giải thích vô cùng bổ ích của đại sư Thích Pháp Hòa về việc tụng niệm chú Đại Bi tại nhà hàng ngày để hiểu hơn về lợi ích to lớn của thần chú này.
 
>> Chú Đại Bi: Đầy đủ bản tiếng Phạn, tiếng Việt cắt nghĩa rõ ràng, hướng dẫn cách trì tụng hiệu quả

Tụng niệm chú Đại Bi tại nhà thế nào mới đúng?

Thần chú Đại Bi có 10 đặc tính cốt yếu, mà quan trọng hàng đầu là tâm Đại Từ Bi. Theo đó, mỗi lần trì tụng thần chú này, người tụng phải bắt đầu hướng tâm vào việc quán tưởng khởi lòng thương xót tất cả chúng sinh.

Hướng dẫn các bước trì tụng Chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh, một cách lý tưởng, để đạt được những công năng mà thần chú mang lại, trong thời gian trì tụng, người tụng phải giữ gìn giới hạnh, đặc biệt là sát, đạo, dâm, vọng. Phải kiêng cử rượu thịt, các thứ hành, hẹ, tỏi, cùng các thức ăn hôi hám. Tốt nhất là nên ăn chay.

Ngoài ra, cần giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ, trước khi trì chú cũng phải đánh răng, súc miệng sạch sẽ. Tóm lại, cần "Giữ gìn trai giới, ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phan đốt đèn, dùng hương hoa cùng thực phẩm cúng dường, buộc tâm một chỗ”, đó là tất cả những điều kiện lý tưởng để hành giả trì chú Đại Bi. 
Tuy nhiên, như phần trên đã nói, Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ yêu cầu chúng ta hai điều mỗi khi trì tụng chú Đại Bi, đó là thành tâm và không mưu cầu những việc bất thiện. Điều này cho phép hành giả có thể trì tụng bất cứ lúc nào mà điều kiện cho phép. Trên xe, trên tàu, trên máy bay, tại sở làm, tại nhà…

Với tâm thành, tâm chúng ta lúc đó sẽ hòa nhập vào lời trì tụng để cùng thể nhập vào pháp giới, mười phương chư Phật. Bởi vì Bồ Tát đã cho chúng ta biết, mỗi lần trì tụng thần chú Đại Bi, thập phương chư Phật đều đến chứng minh.

Bạn tham khảo Kinh Chú Đại Bi có chữ tiếng Việt, dễ đọc dễ học thuộc để trì tụng hàng ngày và Chú Đại Bi tiếng Phạn có chữ: Trì tụng để tâm tư lắng đọng, thành tựu chính định để cân nhắc trì niệm hàng ngày.

Lời giảng bổ ích của đại sư 

Cùng nghe những lời giảng giải vô cùng bổ ích của đại sư Thích Pháp Hòa để hiểu hơn về ý nghĩa, lợi ích của việc tụng niệm Chú Đại Bi tại nhà.

Từ đó, mỗi người có thể dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não.
 

T.H

lichngaytot