Kinh Chú Đại Bi có chữ dễ đọc, dễ học theo để thuộc và ghi nhớ. Trì tụng Chú Đại Bi hàng ngày để tâm thanh tịnh, giải từ tai ách, diệt trừ ác nghiệp, cứu khổ cứu nạn.
 
>> Chú Đại Bi: Đầy đủ bản tiếng Phạn, tiếng Việt cắt nghĩa rõ ràng, hướng dẫn cách trì tụng hiệu quả

Kinh chu dai bi co chu
 
 

Kinh Chú Đại Bi có chữ

 
Chú Đại Bi hay còn gọi là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm. Đây được coi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ cứu nạn. 
 
Trì tụng Chú Đại Bi hàng ngày có thể diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và khi chết đi thì sinh Cực Lạc.
 
Dưới đây là bản Kinh Chú Đại Bi có chữ dễ đọc, dễ học thuộc theo. Sự kì diệu của Chú Đại Bi – Thần chú quảng đại viên mãn. Các Phật tử dù chưa biết về kinh này cũng có thể theo dõi và tụng niệm hàng ngày để tâm hồn thanh tịnh, hướng tới cuộc sống tốt đẹp, viên mãn. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo: Chú Đại Bi tiếng Phạn có chữ: Trì tụng để tâm tư lắng đọng, thành tựu chính định

lichngaytot