Chú Đại Bi là bài kinh có tầm phổ quát lớn, hầu hết mọi người đều biết và đều đọc. Giải thích ý nghĩa Chú Đại Bi là một trong những cách để bạn đọc dễ hiểu, dễ thuộc hơn, không những đọc mà còn thấm nhuần tư tưởng, ý nghĩa của bài chú để tâm thanh tịnh hồn bình an.
 

>> Chú Đại Bi: Đầy đủ bản tiếng Phạn, tiếng Việt cắt nghĩa rõ ràng, hướng dẫn cách trì tụng hiệu quả

Quý vị có thể nghe video tụng chú Đại Bi tiếng Việt hay và dễ nghe nhất để tâm an hưởng phúc lành. Xem thêm bài viết: Hướng dẫn các bước trì tụng chú Đại Bi đúng cách nhất

Giai thich Chu Dai Bi don gian, de hieu
 
Dựa vào nghĩa tiếng Phạn của bài chú và những kiến thức cơ bản về Phật Giáo, Lịch Ngày Tốt xin phép giải thích ý nghĩa Chú Đại Bi một cách ngắn gọn nhất, đơn giản nhất. Ngoài ra, lời kinh hàm chứa những ý nghĩa sâu xa, dày rộng hơn mà trong khuôn khổ bài viết chưa có điều kiện đề cập tới, xin bạn đọc lượng thứ.

Nội dung 42 câu đầu bài chú xin mời xem trong bài viết Cắt nghĩa Chú Đại Bi đơn giàn, dễ hiểu (phần 1)

giai thich chu dai bi de hieu
 
43. Ta ra ta ra – thần lực mạnh mẽ kiên cố, có thể phá hủy và hàng phục ma đạo.
 
44. Tất lỵ tất lỵ – dũng mãnh vượt chướng ngại, vượt lên mọi khó khăn và cát tường trên đường tiến tới nghiệp lành.
 
45. Tô rô tô rô – nước cam lồ thần kì có thể mang tới nhiều điều tốt lành, cứu rỗi chúng sinh.

giai thich chu dai bi don gian
 
46. Bồ đề dạ – Bồ đề dạ – Giác tâm, mở tâm Bồ Đề để ngộ đạo, kiên cường vững chí với tâm Bồ Đề mới tu thành chính đạo.
 
47. Bồ đà dạ – Bồ đà dạ – giác ngộ trí tuệ, dùng trí tuệ để tiến tới chân tu.
 
48. Di đế rị dạ – tâm đại từ đại bi, che chở bảo hộ cho muôn loài chúng sinh.

noi dung chu dai bi de hieu
 
49. Na ra cẩn trì – Thiên Hộ đứng đầu các bậc Thánh Hiền, luôn che chở và bảo hộ cho chúng sinh.
 
50. Địa lỵ sắt ni na – bảo kiếm hàng ma phục yêu, dùng để trừng phạt những loài ma quỷ không quy phục chính pháp.
 
51. Ba da ma na – thành tựu xứng đáng với danh tiếng và đức hạnh tu hành.

cat nghia chu dai bi
 
52. Ta bà ha – niệm câu chú này sẽ được hưởng đầy đủ: thành tựu, cát tường, viên mãn, trừ tai và vô trú.
 
53. Tất đà da – mọi sở cầu sở nguyện đều được thành toàn, mọi hành động làm ra đều viên mãn, mang tới thành tựu, được khen ngợi và tán dương.
 
54. Ta bà ha – – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 

noi dung chu dai bi
 
55. Ma ha tất đà da – hành giả đạt được thành tựu to lớn và viên mãn.
  
56. Ta bà ha – hợp với các câu trên thành Tất đà dạ ta bà ha Ma ha tất đà dạ ta bà ha là Pháp bảo của nhà Phật.
 
57. Tất đà du nghệ – mọi thành tựu lợi ích đều chỉ là hư vô
Đọc kinh Phật đúng cách: Tụng chú Đại Bi thế nào hiệu quả nhất? Hiểu đúng và độc đúng sẽ phát huy được sức mạnh vô biên của bài chú.
 
tri tung chu daibi
 

58. Thất bà ra dạ – nơi mà bản thân được tự tại và công đức vô lượng.

 
59. Ta bà ha – hành giải có thể lấy châu báu ẩn giấu trong lòng đất để làm lợi cho chúng sinh.
 
60. Na ra cẩn trì – dùng sự đại từ bi bảo hộ, che chở cho chúng sinh.
 

giai thich chu dai bi
 
61. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 
62. Ma ra na ra – tiễu trừ mọi bệnh tật và chướng nạn.
 
63. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 

giai nghia chu dai bi_1
 
64. Tất ra tăng a mục khư da – dùng hết sức mình bảo hộ chúng sinh, không từ bỏ bất cứ việc gì.
 
65. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ – dùng vô số phương thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh.
 

niem chu dai bi_1
 
67. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 
68. Giả kiết ra a tất đà dạ – hàng phục ma oán, phát ra âm thanh chấn động để bất cứ loại ma nào đều phải quy phục. 
 
69. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 

tung chu dai bi_1
 
70. Ba đà ma yết tất đà dạ – thành tựu vô lượng, công đức siêu việt.
 
71. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 
72.  Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ – Quan Thế Âm Bồ Tát dùng pháp ấn giúp chúng sinh không còn sợ hãi mọi lúc mọi nơi.
 

doc chu dai bi
 
73. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 
74. Ma bà lợi thắng yết ra da – đức hạnh của bậc đại anh hùng Quan Thế Âm Bồ Tát người người kính ngưỡng
 
75. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên
 

y nghia tot cua chu dai bi
 
76.  Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin kính cẩn quy y Tam bảo, dâng hết tâm thân lẫn tính mạng để quy y cửa Phật.
 
77. Nam mô a lị da – con xin quy y với tất cả các bậc thánh giả, thánh hiền.
 
78. Bà lô kiết đế – quán tức là giác ngộ.
 

hieu chu dai bi
 
79. Thước bàn ra da – kết hợp với câu trên là danh xưng Quán Thế Âm Bồ Tát.
 
80. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên.
 
81. Án tất điện đô – hành giả được hưởng an lạc và yên tĩnh, công đức viên mãn.
 

tung niem chu dai bi hang ngay
 
82. Mạn đà ra – pháp hội của hành giải nhất định đạt được thành tựu.
 
83. Bạt đà da – toại tâm viên mãn, tùy theo tâm nguyện mà đạt được như ý.
 
84. Ta bà ha – thành tựu vô lượng, công đức vô biên. 
 
Trên đây là ý nghĩa Chú Đại Bi – 42 câu cuối, hoàn thành bản giải thích Chú Đại Bi của Lịch Ngày Tốt. Mong rằng thông qua bản giải nghĩa đơn giản này bạn đọc có thể hiểu hơn về từng câu chú, qua đó tu tập, rèn luyện một cách sâu sắc hơn, cuộc đời bình an, viên mãn, công đức vô lượng. 


Tâm Lan

lichngaytot