Sen được coi là biểu tượng trong trắng, thanh khiết, liêm chính và liên tục không ngơi nghỉ.

Sen được coi là biểu tượng trong trắng, thanh khiết, liêm chính và liên tục không ngơi nghỉ.

Trong chữ áp nghĩa là con vịt có thành phần cấu tạo là chữ giáp, mà chữ giáp có nghĩa là loại A, là số 1. Vì vậy kết hợp hình tượng vịt với sen mang ý nghĩa thi cử đậu đạt.

Cách dùng

Cho trẻ đeo thẻ bài chạm vịt bơi dưới lá sen, hoặc treo tranh vẽ vịt bơi dưới tán là sen ở trong nhà để khích lệ trẻ cố gắng học hành, không ngừng phấn đấu, để thi cử đậu đạt.

lichngaytot