Sao Thiên Hình xuất phát cung Dậu (con gà) – mang hành Kim để khắc Mộc, biểu tượng là thanh kiếm chủ cho lí trí, nghiêm nghị được cho là có thể chế đào hoa. Vì thế, trong phong thủy lúc thì dùng thanh kiếm, khi dùng biểu tượng con gà để trấn trị đào hoa.

Nếu người nào kém duyên, lớn tuổi mà vẫn chưa có người yêu thì có thể đặt Tượng gà trống tại cung đào hoa của bản mệnh để kích hoạt tình duyên.

Tác dụng


Hóa giải thói trăng hoa của vợ hoặc chồng.


Hóa giải hình sát Ngô Công Sát, tức là bên ngoài nhà có các cấu trúc giống hình sâu, rết với các chân chìa ra 2 bên.


Cách dùng


Đặt ở cửa nhà khi trước cửa nhà có con đường hay dòng nước chảy ngoằn nghèo như hình con rết, hay trước bếp có ống nước ngoằn nghèo như hình con rết. Chỉ cần đặt 1 tượng con gà và mỏ chĩa về hình con rết.


Đặt biểu tượng con gà trên kệ, tủ nhìn ra cửa có thể hóa giải thói trăng hoa từ ngoài đưa đến. Nếu dùng trong tủ quần áo, phải dùng 1 đôi, đặt 2 bên góc tủ.


Nếu người nào kém duyên, lớn tuổi mà vẫn chưa có người yêu thì có thể đặt tượng gà trống tại cung đào hoa của bản mệnh để kích hoạt tình duyên.


Nếu chồng hay vợ mà hay “lăng nhăng” hay có nhiều người theo thì tìm cung đào hoa để đặt tượng gà trống sẽ có tác dụng hóa giải số đào hoa của chồng hoặc vợ.


Kiêng kỵ


Người tuổi Mão không dùng tượng gà trống, vì Mão – Dậu trực xung nhau.

ST

lichngaytot