Trong phong thuỷ thì hồ lô là vật khí không thể thiếu để hoá giải hung khí, hóa giải bệnh tật.

Các trường hợp Hoá Sát thường dùng Hồ lô đồng là: Cô Phong Sát, Xuyên Tâm Sát, Thanh Sát.

Tác dụng và cách dùng

Hồ lô đồng: Công dụng đầu tiên của nó chính là hoá giải bệnh tật.

Các trường hợp Hoá Sát thường dùng Hồ lô đồng là: Cô Phong Sát, Xuyên Tâm Sát, Thanh Sát.

Hồ Lô gỗ: Hồ Lô gỗ ngoài khả năng Hoá giải tật bệnh còn có tác dụng Hóa Sát: Độc Âm Sát, Cô Dương Sát.

Khi nhà có người bệnh lâu ngày, thì Hồ Lô gỗ có hiệu lực mạnh hơn Hồ Lô đồng, nhưng phải treo 3 cái.

Minh Chú Hồ Lô: Có công năng Hoá Sát rất mạnh, thường được dùng trong các trường hợp: Phản Quang Sát, Cô Phong sát, Bạch Hổ Sát, Pháo Đài Sát, Khai Khẩu Sát, Cô Dương sát, Độc Âm Sát, Thích Diện Sát, Đỉnh Tâm Sát.

Dùng cho những trường hợp bệnh lâu năm không khỏi, nhất là có người già trong nhà thì treo hồ lô trong phòng rất tốt cho sức khoẻ.

lichngaytot