Trong nhà, cửa tiệm hoặc công xưởng, trồng cây trúc là có hàm nghĩa “trúc báo bình an”. Muốn trồng trúc để mang lại điều lành, bạn có thể chọn loại trúc kiểng. Tốt nhất bạn nên bày thêm một số bình hoa ở gần nơi trồng trúc để đạt được sự cát tường.

Tranh “Trúc báo bình an”

Trong hình trên, hoa mẫu đơn là biểu tượng của sự phú quý, trúc là biểu tượng của sự bình an, hợp lại là “phú quý bình an”. Mẫu đơn là bậc “quốc sắc thiên hương”, trúc bậc “quân tử”, đều là vật phẩm biểu tượng cho sự cát tường.

(Theo Biểu tượng may mắn trong phong thủy)

lichngaytot