Ngũ hành sinh – khắc

Ngũ hành tương sinh

 Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là gì? Nước (Thủy) giúp cho cây cối (Mộc) xanh tươi.

Cây (Mộc) cháy tạo ra lửa (Hỏa).

Lửa (Hỏa) sau khi cháy tạo ra tro hoặc đất (Thổ).

Trong lòng đất (Thổ) có chứa kim loại (Kim).

Kim loại (Kim) khi bị nung chảy thành dạng lỏng như nước (Thủy).

Ngũ hành tương khắc

Thủy khắc Hỏa (nước dập tắt lửa).

Hỏa khắc Kim (lửa nung chảy kim loại).

Kim khắc Mộc (đồ kim loại chặt gãy cây cối).

Mộc khắc Thổ (cây cối hút dinh dưỡng của đất).

Thổ khắc Thủy (đất chặn dòng nước).

(Tổng hợp)

lichngaytot