Lông mao với nhân sinh

(Ảnh minh họa)

Lông mao thường mọc ở những vị trí đặc biệt trên cơ thể và có ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của con người xét về nhân tướng học.
 
Hình thể học truyền thống đã thống kê 1 cách tổng hợp, khái quát và vận dụng khá chính xác mối quan hệ giữa lông mao với nhân sinh:

– Lông mao mọc trên mặt là tướng giàu có. Tuy nhiên, nên đề phòng vợ.

– Lông mao mọc trên tai là tướng đại phú.

– Lông mao mọc ở 2 vai là người hợp với nghề võ sĩ.

– Lông mao mọc ở trên lưng là người trường thọ, nhân từ.

– Lông mao mọc ở 2 bên vú là tướng quý, có thể sinh quý tử.

– Lông mao mọc trên trán là tướng phú quý, làm quan.

– Lông mao mọc ở 2 bên nách là tướng đa tài, anh em trong nhà hòa thuận.

– Lông mao mọc ở 2 mày là tướng giàu có.

(Theo Thanh diện sắc hình phương Đông)

lichngaytot