Với 2 bán cầu não, đầu là trung tâm chỉ huy các hoạt động của cơ thể con người, đặc biệt là về tư duy, trí tuệ, khả năng biểu đạt ngôn ngữ.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Đầu là “thủ lĩnh” của cơ thể, muốn xem tướng người trước hết phải xem tướng đầu.

– Đầu hổ: xương to, thẳng, xương đỉnh đầu nhô lên; mắt sáng, miệng rộng. Đây là tướng người có khả năng làm lãnh đạo.

– Đầu chó: xương đầu nhọn, tròn; nói không ra hơi. Đây là tướng người không mấy thành công trong công việc.

– Đầu rồng: xương đầu to, xương đỉnh đầu nhô cao, xương ngọc chẩm (nằm ở phía sau đầu) có dạng như chuỗi ngọc. Đây là tướng người thông minh, hiển đạt, có địa vị trong xã hội.

– Đầu hươu: xương đầu dài. Người có kiểu đầu này có ý chí mạnh, kiên định, không chịu khuất phục trước mọi khó khăn.

– Đầu rái cá: xương đầu rộng theo bề ngang. Đây là tướng người rộng rãi, tính tình thoải mái, cởi mở; sống trường thọ.

– Đầu voi: xương đầu cao, dày. Chủ nhân là tướng người trường thọ.

– Đầu rắn: có xương dẹt, mỏng, xương đỉnh đầu bằng phẳng. Đây là tướng người ít gặp may mắn trong cuộc đời.

– Đầu chồn: có xương nhỏ, nhọn. Đây là tướng người vất vả, nghèo khó.

(Theo Thanh diện sắc hình của người phương Đông)

lichngaytot