(Ảnh minh họa)

Mang tai là phần giữa cằm và gò má, phản ánh phần nào tính cách và vận số của mỗi người.

Mang tai vuông xuống: phần dưới của mang tai, chỗ tiếp giáp với gò má tạo thành góc hơi vuông.

Nếu loại mang tai này kết hợp với cằm nở thường có hậu vận rất tốt đẹp, được nhiều người giúp đỡ trong công việc.

Mang tai bạnh: phần dưới của mang tai, chỗ tiếp giáp với gò má nảy nở khiến cho phần dưới phình.

Nếu mang tai bạnh kết hợp với ngũ quan cân đối là người dễ thành công trên đường sự nghiệp, tuy nhiên, hậu vận có thể gặp bất trắc.

Mang tai hóp: phần dưới mang tai, chỗ tiếp giáp với gò má hóp khiến cho phần dưới hóp xuống.

Người có mang tai hóp nếu đi với cằm nhọn, phần dưới khuôn mặt nhỏ hẹp thì không có quý nhân phù trợ. Đây là loại người hay tính toán hơn thiệt, rất tư lợi.

(Theo Thanh diện sắc hình phương Đông) 

lichngaytot