Bạn tin không, chỉ cần nhìn dáng chân mày thì bạn sẽ biết tuốt tuồn tuột tố chất, tính cách và thậm chí cả nội tâm tình cảm của đấng mày râu đấy. Hôm nay, Lịch ngày tốt sẽ đưa các bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi bắt bài Đàn ông chỉ qua chân mày nhé.

► Xem tướng các bộ phận cơ thể đoán vận mệnh chuẩn xác

lichngaytot