Hình dạng mắt tam giác

Xem tướng khuôn mặt, mắt tam giác là mí trên và mí dưới đều hợp thành 1 góc nhọn và sắc ở phía đuôi mắt, trông giống như mắt như hình tam giác.

Người có tướng mắt này sống thực dụng từ rất sớm. Họ suy nghĩ quá nhiều về lợi ích của bản thân cũng như tiền bạc và danh vọng. Ho không quan tâm đến thái độ, cảm xúc những người xung quanh nhưng lại rất biết cách nịnh bợ và lấy lòng người khác để thu lợi cho bản thân.

Những người này lòng dạ đầy mưu mô toan tính, khiến cho nhiều mối quan hệ gần gũi thân tình cũng trở nên bất hòa. Họ rất thâm hiểm, có thể dùng mọi thủ đoạn để có tiền và có lợi cho bản thân.

Không chỉ đoán biết được tính cách từ tướng mắt, bạn còn có thể đoán được tương lai qua đôi mắt nữa, bạn có biết khi Mắt phải giật liên tục là điềm hung hay cát không?
 


Khi tranh luận vấn đề gì, những người này còn rất hiếu thắng, nếu ai cố tranh chấp với họ thì dễ sứt mẻ tình cảm, thậm chí sinh lòng oán hận, thù hằn.

Trong đời sống, người có mắt tam giác rất khó cảnh giác, vì đây là bản tính của họ nên mọi người cần có cách điều chỉnh mối quan hệ sao cho tình bạn không bị sứt mẻ. 

(Theo Thuật xem tướng mặt và tướng bàn tay)

lichngaytot