Trên các đốt tay, các phương diện về tiền bạc hay bạn bè, công việc của bạn sẽ được chỉ ra tường tận. Đặc biệt, chỉ cần nhìn vào tướng tay có thể xem được việc sử dụng tiền bạc của từng người. Cùng Lịch Ngày Tốt khám phá tướng tay của người lúc nào cũng bấn loạn vì tiền và nợ nần khắp nợ sẽ như thế nào nhé.

Dưới đây là tướng tay của người nợ nần chồng chất:

► Mời các bạn: Xem tử vi trọn đời theo ngày tháng năm sinh chuẩn xác

lichngaytot