Đường Sinh mệnh khi xem chỉ tay bắt nguồn giữa ngón trỏ và ngón tay cái, đường này hình thành một vòng cung ôm lấy ngón cái. Đường Sinh mệnh đẹp nhất là đường ôm gọn lấy ngón cái đồng thời kéo thấp xuống dưới. Đường này kỵ bị đứt đoạn, hoặc được nối bởi đường khác.

Infographic Soi chi tay coi van menh P2 hinh anh goc
 
Infographic Soi chi tay coi van menh P2 hinh anh goc 2
 
Infographic Soi chi tay coi van menh P2 hinh anh goc 3
 
Infographic Soi chi tay coi van menh P2 hinh anh goc 4
 
Infographic Soi chi tay coi van menh P2 hinh anh goc 5
 

Đường ảnh hưởng là đường bên đường sinh mệnh. Đường này rất khó xem và mang một ý nghĩa thần bí. Nhìn vào nó có thể biết ảnh hưởng của người thân hoặc người ngoài lên bản mệnh.

► Khám phá tử vi trọn đời của bạn bằng công cụ xem bói tử vi chuẩn xác


Kiếm Phong

lichngaytot