Đường sinh mệnh là một trong 3 đường chỉ tay chính, nó nằm ở vị trí giữa ngón trỏ và ngón cái. Trong nhân tướng học đường này cho phép ta quan sát mặt sức khoẻ, cuộc đời của con người.

Infographic Cam nang duong Sinh menh P1 hinh anh goc
 
Infographic Cam nang duong Sinh menh P1 hinh anh goc 2
 
Infographic Cam nang duong Sinh menh P1 hinh anh goc 3
 

(còn nữa)

► Tự xem chỉ tay đơn giản để luận giải về cuộc đời, vận mệnh của bản thân

Kiếm Phong

lichngaytot